Depremden Korunmak İçin Okunacak 10 Güçlü Dua

 

“Depremin yıkıcı etkilerinden korunmak ve deprem anında Rabbimizin bizi koruma kalkanı içine alması için ne tür dualar okuyabiliriz?”

Bu, Türkiye’de özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca Müslüman’ın merak ettiği bir soru.

Neden mi?

Türkiye, dünya üzerindeki aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır.

Toplam 485 adet aktif fay hattının bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Vatanımızın %42’si birince dereceden deprem kuşağı üzerindedir. Yılda 23.000 depremin yaşandığı ülkemizde deprem bizim için kaçınılmaz bir doğal afettir.

Deprem bizim için kaçınılmaz bir gerçek fakat Rabbim bizi büyük depremlerden korusun… Amin!

Tıpkı 17 Ağustos 1999 tarihindeki 7.4 şiddetindeki depremden daha yıkıcı bir depremin Marmara denizindeki fay hattı üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Beklenen bu büyük deprem belki bugün belki de 80 yıl sonra gerçekleşebilir. Fakat dün İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve devamında gerçekleşen 190 küçük artçı deprem, Büyük İstanbul Depremi’nin yaklaştığını bize haber veriyor olabilir.

Ölüm ensemizde dolanırken, felaketlerin olma riski bu kadar yüksekken yapmamız gereken en doğru şey Rabbimizin merhametine sığınmaktır.

Deprem felaketi gelmeden önce bolca dua ettiğimizde inşallah Allâhü Teâlâ olacak depremin şiddetini azaltacak, bizi depremin yıkıcı etkilerinden koruyacaktır. Amin Amin Ecmain!

 

Deprem Dualarının Kabul Edilmesi Hususunda Önemli Uyarılar

 

Deprem anı geldiğinde okunacak dualardan önce deprem felaketi gelmeden okunacak duaları bilmek önemli… Çünkü dua, bir Müslüman’ın yalnızca dara düştüğü anda sığınacağı bir yardım kapısı değildir.

Bir Müslüman felaket gelmeden önce de Rabbine olan bağlılığını göstermelidir. Sadece felaket günü değil, her gün onu anmalıdır.

Dua, sadece kendimizi sıkıntılı hissettiğimiz ve başımıza kötülük geldiği anlarda değil, her zaman yapılması gereken bir ibadettir.

Mutlu günümüzde Rabbimizi hatırlamazsak kötü günümüzde bizi hatırlamasını bekleyemeyiz.

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

– “Sıkıntılı anında duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refah zamanında çok dua etsin!”

Rivayete göre;

Bir gün Üstad Ebu İshak hazretlerinden dua istediler. O da dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, “Efendim, bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim!” dedi.

Üstad da, “Bu duanın kabul edilmesinin sebebi, otuz yıldır kıldığım namazlar, devamlı ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır.” diye yanıt verdi.

Buradan anlıyoruz ki sadece deprem anında dua etmek büyük bir hatadır. Depremden korunmak istiyorsak her gün dua etmeli, her gün Yüce Allah’ı anmalıyız.

Ayrıca deprem duasının kabulü konusunda şu hadis-i şeriflere uymak da önemli:

– “Haramdan sakının! Midesine haram lokma girenin kırk gün boyunca katiyen duası kabul olmaz.”

– “On dirhemlik elbisenin bir dirhemlik kısmı haram kazançtan gelse, o elbise ile kılınan namaz kabul olmaz.”

– “Şarap içen bir kimsenin namazı kırk gün boyunca kabul olmaz.”

Bu kurallara da riayet ettiyseniz okuyacağınız depremden korunma duaları çok etkili olacaktır. İnşallah Yüce Allah deprem geldiğinde sizi felaketin yıkıcı etkilerinden koruyacaktır.

Meleklerini sizi korumak için görevlendirip etrafınıza görünmez bir koruma kalkanı koyacaktır. Amin!

 

Deprem Duası Okumaya Başlamadan Önce Neler Yapılmalı?

 

Deprem dualarını okumaya başlamadan önce yapılması gerekenler:

  • Mümkünse o duanın okunacağı gün bir garibana sadaka verilir.
  • Yapacağımız deprem duasının faziletini artırmak için öncelikle abdest alınır.
  • Ardından 2 rekat namaz kılınır.
  • İşlenen tüm günahlar için tevbe istiğfar okunur.(Estağfirullah)
  • Salât-ü Selam getirilir. “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”
  • Ardından dizlerin üstünde kıbleye doğru oturulur.
  • Euzü besmele ile deprem duasına başlanır. (Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm)
  • Her dua 3’er defa okunur. Çünkü Efendimiz’in (s.a.v.) okuduğu duayı 3 defa tekrarladığı bilinmektedir.

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak Dualar

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 1. Dua

 

Duanın Arapçası:

 


Duanın Okunuşu:

 

“Mâşâallâhu lâ kuvvete illâ billâh”

 

Duanın Anlamı:

 

“Maşaallah, Allahtan başka kuvvet yoktur!”

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 2. Dua

 

Duanın Arapçası:

 

 

Duanın Okunuşu:

 

“İnnellâhe yumsikus semâvâti vel arza en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi innehu kâne halîmen ğafûrâ”

 

Duanın Anlamı:

 

“Allah yıkılmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun, gökler ve yer yıkılsa, onları, kendisinden başka hiç kimse tutamaz. Şüphesiz O, halimdir, çok bağışlayandır.”

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 3. Dua: Fetih Suresi (7-11-14. Ayetler)

  

Duanın Arapçası:

 

  

Duanın Okunuşu:

 

Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard, ve kânallâhu azîzen hakîmâ (7)

Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darran ev erâde bikum nef’â, bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ (11)

Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard, yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, ve kânallahu gafûran rahîmâ (14)”

 

Duanın Anlamı:

 

“Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.(7)

Yakında a’râbilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, “Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah’tan bizim bağışlanmamızı dile.” Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O’na karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.(11)

Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.(14)

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 4. Dua

 

Duanın Arapçası:

 

 

Duanın Okunuşu:

 

“Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbu 1-arsi’l-azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azimi masaallahü kane ve ma lem yesau lem yekûn a lemu ennallahe ala külli sey’in kadirun ve en- nallahe kad ehate bi külli sey’in ilmen ve ahsa külle sey’in adeda, Allahümme inni euzübike min serri külli nefsin ve min serri külli dabbetin ente ahizün binasiyeti- ha inne rabbi ala siratin müstakim”


Duanın Anlamı:

 

“Allah’ım! Sen, benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan başka sığınacak kimse yoktur. Allâhü Teâlâ ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet Onun elindedir. O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir. Allah’ım, her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’ım, beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma.”

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 5. Dua (Nihat Hatipoğlu Programda Bu Deprem Duasını Okumuştur.)

 

Duanın Arapçası:

 

 

Duanın Okunuşu:

 

“Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevki ve euzü bi azametike en ugtale min tahti”

 

Duanın Anlamı:

 

“Allah’ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru. Altımdan bir kötülük gelmesinden (yarılıp içine düşmekten) Senin azametine sığınırım.”

(Ebu Davud)

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 6. Dua: Ebû’l-Yeser’in (r.a.) Duası

 

Duanın Arapçası:

 

 

Duanın Anlamı:

 

“Allah’ım bina yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından ve (aşırı) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.)”

 

Deprem Felaketi Gelmeden Önce Okunacak 7. Dua

 

Duanın Okunuşu:

 

“Rabbî küllü şey’in hâdimüke, Rabbî fe’hfaznâ ve’nsurnâ ve’rhamnâ”

 

Duanın Anlamı:

 

“Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.”

 

Deprem Anında Okunacak Dualar

 

Deprem Anında Okunacak 1. Dua

 

Duanın Okunuşu:

 

Allahümme inni euzü bike en uğtale min tahti”

 

Duanın Anlamı:

 

“Allahım! Deprem gibi bir felakete uğramaktan sana sığınırım”

 

Deprem Anında Okunacak 2. Dua

 

Duanın Okunuşu:

 

“İza zülzileti’l-ardu zilzaleha. Ve ahreceti’l-ardu eskaleha . Ve kale’l-insanü maleha . Yevmeizin tühaddisü ahbareha . Bi-enne rabbeke evha leha. Yevmeiziy yasdüru’n-nasü eştatel liyürav a’malehüm. Fe mey ya’mel miskale zerretin hayrey yerah. Ve mey ya’mel  miskale zerretin şerray yerah”

 

Deprem Anında Okunacak 3. Dua: El-Vekîl Esması

 

Deprem anında 33 defa “El-Vekîl” esmasını okuyan kimseye inşallah zarar gelmez.

 

El-Vekîl Esmasının Anlamı:

 

“Mutlak ve gerçek vekil, yarattığı kulların işlerine yardım eden, işlerini yoluna koyan ve kendisinden yardım dileyene yardım eden.”

Deprem Anında Okunacak 4. Dua

 

Duanın Okunuşu:

 

“Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey’in fil ardi ve lâ fi’s-semai”

 

Duanın Anlamı:

 

“(İşime) Allah’ın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.”

 

Deprem Anında Okunacak 5. Dua

 

Duanın Arapçası:

 

 

Duanın Okunuşu:

 

“Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi sey un fi’l-ardi ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim”

 

Duanın Anlamı:

 

“Sığınırım o Allah’ın adına ki, yerde ve gökte hiçbir şey O’nun adına sığınana zarar veremez. O (yalvaranın iniltisini) ısıtıcı ve (halini) bilicidir.” (Ebu Davud)

 

Deprem Anında Okunacak 6. Dua

 

Duanın Okunuşu:

 

“Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik”

 

Duanın Anlamı:

 

“Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helak etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.”

 

Her Kapıyı Açan Murad Duaları Eserini Okuyun!

 

Deprem gibi korkutucu doğal afetlerden korunmak için okuyabileceğiniz en etkili 10 duayı sizinle paylaştık. Bu duaları her gün düzenli olarak okuyarak Allâhü Teâlâ’nın rızasını kazanabilirsiniz.

Eğer pek çok farklı durum ve sıkıntı için okuyabileceğiniz kapsamlı bir dua rehberi isterseniz size Her Kapıyı Açan Murad Duaları eserini önerebiliriz.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun…

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.